تبلیغات
دفتــــر آی سی تی آقــــــبلاغ - اطلاعیه
به نام خدا
ضمن سپاس بی دریغ وپیوسته به درگاه خداوند به خاطر تمام الطافش.

تشكر وسپاس بی آلایش دارم حضور تمام دوستان وهمكاران محترم به سبب اینكه تاكنون در تمامی گردهمایی ها یار

وپشتیبانمان بودند؛اگرخدا بخواهد این وحدت تارسیدن به منزل مقصود ادامه خواهد داشت نه فقط به خاطر قرارداد بلكه

درتمام زمینه ها باید با هم باشیم.

بدینوسیله به اطلاع دوستان وهمكاران محترم می رساند طی تماس تلفنی از طرف دفتر مدیرعامل محترم شرکت مخابرات

 با نمایندگان شهرستانها، گردهمایی بزرگی باحضور تمام همكاران سراسر استان در تاریخ شنبه24/03/1393 درمحل

كنفرانس شركت مخابرات استان راس ساعت 13/30 دقیقه صورت خواهد گرفت.این گردهمایی راجع به قرارداد وپیوست

آن خواهد بود.لذا ازهمه ی همكاران محترم دعوت می گردد تا در این گردهمایی حضور داشته باشند. ومحض احتیاط

مدارك مورد نیاز قرارداد را نیز به همراه داشته باشند.

برادر علی رشیدی
طبقه بندی: مخابرات،
برچسب ها: گردهمایی کارگزاران مخابرات، قراردادکارگزاران مخابرات، کارگزاران مخابرات، پیمانکاران مخابرات روستایی،

تاریخ : پنجشنبه 1393/03/22 | ساعت 10 و 01 دقیقه و 35 ثانیه | نویسنده : کاویان | نظرات