تبلیغات
دفتــــر آی سی تی آقــــــبلاغ - گزارش نمایندهای کارگزاران وپیمانکاران مخابرات استان چهار محال 12/03/93

به نام خدا                        تاریخ12/03/1393

اتحاد رمز پیروزی است.

سپاس بی دریغ وبی وقفه به درگاه ایزد بزرگ كه بنده نوازیش بی كران است.

ضمن پاسداشت اعیاد شعبانیه وعرض ادب خدمت تمام دوستان عزیز؛درتاریخ فوق جلسه ای دراستانداری چهارمحال تشكیل شد.

الف:موضوع جلسه:این جلسه پیرامون مشكلات به وجود آمده ی اخیر راجع به قراردادكارگزاران مراكز روستایی بود.

ب:افراد حاضر درجلسه:هفده نفر به شرح زیر؛

معاون نیروی انسانی استاندار،مسؤل بازرسی استانداری،مسؤل فناوری استانداری،مدیركل مخابرات،مدیركل پست بانك،نماینده پست بانك (دفاتر آی.سی.تی)مدیركل پست،بازرسی مخابرات ،حراست مخابرات،كارشناس حقوقی مخابرات، كارشناس قراردادها، نماینده اداره كار،مدیركل فناوری اطلاعات، وچهارنفر ازنمایندگان كارگزاران استان

ج:آنچه این نشست در پی داشت ومصوب شد.

1.مقررشد بیمه ی كارگزاران،كه ازاین پس كارگران مخابرات می شوند، تكمیل وبه صورت ماهانه از سوی مخابرات واریز گردد.(31 روز)

2.آنچه پیش از این جلسه، درمحل مخابرات راجع به اصلاحات قراردادوپیوست آن بحث وتبادل نظر شد باید در محتوای وروند اجرایی قرارداد لحاظ گردد.(قرارداداصلاح شده باید به شهرستانها ارسال گردد)

3.قرادادفعلا"به صورت شش ماهه بوده اما در این قرارداد بندی باید اضافه گردد با محتوای (قابل تمدید) تا بعد از مدت مذكور در روند قرارداد خللی وارد نشود.

4.دلیل این كه قرارداد 6 ماهه شد این بود-پست وپست بانك 6ماه فرصت دارند كه كمبود ساعات وهزینه ی اجرایی را برای مخابرات جبران كنند.در غیر این صورت بر اساس یكی از بند های قرارداد نیروها تنها تحت اراده واداره ی شركت مخابرات بوده  وخدمات هیچ ارگان دیگری را انجام نمی دهند.

5.بنا به فرمایش نماینده ادار كار  اگر بیمه به صورت یكجا (تمام وقت) از سوی مخابرات واریز شود از نظر حقوقی مشكلی ندارد وچنانچه ساعات كاری  به 8 ساعت تمام نرسد  مشكل حادی نخواهدداشت؛ البته با تاكید بر اینكه این كمبود ساعت كاری فقط در مدت 6 ماه هست بعد از اتمام فرصت پست وپست بانك قرار داد با همان حالت عادی خود یعنی 8 ساعت تمام ادامه پیدا می كند.

6.تمام سعی وتلاشمان این بود كه حقوق  دوستانمان ادا گردد وما خدای ناكرده شرمنده آنان نباشیم.

خداوندا در آخر دوخواسته از درگاه بی كرانت دارم1.هیچگاه در راه حق قلمم نلغزد وقدمم نلرزد.2.فرداروز در پیشگاه شهداشرمنده نباشم

عزت وسربلندی بهره ی شما باد !

صبر وظفر هردو  دوستان قدیمند/براثرصبر نوبت ظفرآید.                                                        

   باتقدیم احترام علی رشیدی چغاخور
طبقه بندی: مخابرات،

تاریخ : سه شنبه 1393/03/13 | ساعت 12 و 47 دقیقه و 39 ثانیه | نویسنده : کاویان | نظرات