تبلیغات
دفتــــر آی سی تی آقــــــبلاغ - نامه تهدید آمیز مخابرات
به نام خدا

تهدید مخابرات بروجن  به خاطر عدم  امضاء قرارداد توسط کارگزاران شهرستان بروجن

متن نامه :به کلیه پیمانکاران مراکزمخابرات  روستایی شهرستان بروجن
 سلام علیکم :
احتراما به استحضار می رساند با توجه  به تماسهای مکرر تلفنی و پیگیریهای
حضوری به اطلاع می رساند از تاریخ فوق 24 ساعت به شما مهلت داده  می شود
نسبت به امضاءقرارداداقدام فرمایید.درغیر اینصورت با شورای روستای مربوطه جهت معرفی
 پیمانکارجهت مکاتبه خواهدشد.(جمله بندیش اشتباه از نویسنده خود نامه هست)
وضرروزیان وارده به شرکت ازمحل قراردادشماکسر خواهد شد


تاریخ : یکشنبه 1393/03/11 | ساعت 10 و 04 دقیقه و 24 ثانیه | نویسنده : کاویان | نظرات