تبلیغات
دفتــــر آی سی تی آقــــــبلاغ - خلاصه ای ازعملکرد دهیاری آقبلاغ
بنام یزدان پاک
به شما بازدید کننده عزیز خوش آمد عرض میکنیم
دهیاری روستای آقبلاغ
 تشكیل دهیار یها به عنوان نهاد مدیریت روستایی درروستاهای كشور، امكان
 مناسبی
برای پیگیری، زمینه سازی وتداوم برنامه های دولت  به منظور رفاه
اجتماعی ،حذف
فاصله طبقاتی شهروروستا و مدیریت کنترل مهاجرت روستاییان در جامعه ی روستایی وتخصیص اعتبارات درجهت آبادانی روستاها از طرف نهادهای
مرتبط و
با مدیریت دهیاریها در كشورفراهم نموده است.از زمان شروع فعالیت دهیاریها تحولات بزرگ وقابل توجه وچشمگیری درروستاها صورت گرفته  که جای سپاس وتقدیر از زحمات این قشر که خدمت گزارمردم درجامعه روستایی هستند رادارد.
ازشروع وتاسیس دهیاری درروستای آقبلاغ ازتوابع شهرستان بروجن بامدیریت
آقای جابر طهماسبی تحولات عظیم وتغییرات بسیاری در زمینه آبادانی وعمران
روستای
آقبلاغ وزیبایی فضای روستا صورت گرفته است .این دهیاری با لطف خداوند
وزحمات وجدیت آقای طهماسبی بعنوان یکی ازدهیاریهای موفق نمونه درمنطقه بروجن میباشد
 که این خود نشان از آینده روشن روستا دررسیدن به اهداف بزرگ در آبادانی وفرهنگ درنظام جمهوری اسلامی ایران  دارد.
این  تغییرات و تحولات عمرانی وآبادانی عملی نمیشد مگربا زحمات وکوشش فراوان که  با تلاش دهیاری آقبلاغ و مردم خونگرم و شریف این روستابه ثمر نشست.

پروژهای که دراین مدت درحال احداث بوده ومورداجرا قرارگرفته باعث دلگرمی
 مردم به
ابادانی وعمران روستاشده است .که درذیل به چند مورد ازاین فعالیتها بطور
مختصر اشاره مینماییم.


*   شن ریزی و زیرسازی  کلیه معابرروستا   

  جدول بندی کلیه معابر،کوچه وخیابان ها  

  ساخت پیاده رو های معابری که نیازبه عقب نشینی نداشتندوآسفالت 
حدودیک سوم از معابر روستا    

*   آماده سازی کلیه معابر وخیابانهاجهت آسفالت گرم   

* پیگیری واحداث زمین فوتبال ساحلی آقبلاغ بعنوان استانداردترین زمین فوتبال ساحلی  دراستان

  طرح جمع آوری زباله با همکاری شهرداری بخش  

* توزیع قبوض عوارض نوسازی وعمرانی وجمع آوری قبوض با همکاری  پست بانک آقبلاغ

  ساخت پایگاه بسیج مقاومت روستاباهمکاری سپاه  مقاومت ناحیه بروجن 

  آسفالت مدرسه ابتدایی شهدای ولفجرروستا با همکاری آموزش وپروش  

اجرای فنداسیون ساختمان دهیاری که درحال اجرا وساخت میباشد  

پیگیری وکمک دراحداث حسینه آقبلاغ دردوطبقه با همکاری خیرین روستای آقبلاغ  

*   جدول بندی و اجرای زیرساخت اولیه جهت نصب فنس  وچراغانی اطراف گلزارشهدا   

شروع طرح آبیاری بارانی بخشی اززمینهای کشاورزی  با همکاری کشاورزان روستا   *

*   اجرای طرح  پوششی انهار بخش کشاورزی درداخل روستا   *

ودهاطرح بزرگ دیگردربخش کشاورزی ،ورزش ،عمران وآبادانی که درحال پیگیری
 
واجرا یا درحال
بررسی می باشد که انشاله درآینده به ثبت خواهد رسید

تصاویر فعالیتهای انجام شده  عمرانی ،ورزشی وآبادانی  توسط دهیاری آقبلاغ

درقسمت تصاویر فعالیتهای انجام شده  قابل مشاهده می باشد.

به امید روستایی آباد درآینده ای نزدیک درایران عزیز